Systeem Kwalificaties Clubcompetitie

Indeling

Op basis van de ingeschreven deelnemers zal de groep opgesplitst worden in drie groepen met ongeveer evenveel deelnemers :

  1. De kwalificatiegroep A zal bestaan uit de spelers uit finale A van afgelopen seizoen, aangevuld met nieuwe spelers op basis van hun elopunten en vervolgens aangevuld met de hoogst geëindigde spelers uit finale B van het afgelopen seizoen.
  2. De kwalificatiegroep B zal bestaan uit de resterende spelers van finale B van het afgelopen seizoen + de hoogst geëindigde spelers uit finale C van het afgelopen seizoen + nieuwe spelers
  3. De kwalificatiegroep C zal bestaan uit de resterende spelers van finale C en D van het afgelopen seizoen + nieuwe spelers

Aantal partijen

In de kwalificaties speelt per groep iedereen één partij tegen een andere deelnemer (enkele ronde). De paring gebeurt via lottrekking voor de start van de competitie. De kalender van de kwalificatieronde wordt voor de start aan iedereen bezorgd.

Startuur

De partijen starten om 20u15 in ons clublokaal in De Treffer.

Tempo

In de kwalificatiegroep A wordt per persoon gespeeld aan een tempo van 40 zetten in twee uur en een half uur KO voor de rest van de partij.

In de kwalificatiegroep B wordt per persoon gespeeld aan een tempo van 40 zetten in twee uur en een kwartier KO voor de rest van de partij.

In de kwalificatiegroep C wordt per persoon gespeeld aan een tempo van twee uur KO voor de volledige partij.

Uitzondering : Voor partijen met jeugdspelers jonger dan 21 jaar, mag het tempo op eenzijdige vraag van de jeugdspeler, gewijzigd worden naar één uur KO voor de volledige partij. De jeugdspeler die voor deze formule kiest, moet alle partijen van de kwalificaties volgens dit tempo spelen.

Afsluiting kwalificatie

De kwalificatierondes worden afgesloten op de laatste speeldag van de kwalificaties. Spelers die die avond niet kunnen spelen, moeten deze partij op voorhand spelen.

FIDE-regels

Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels, waarvan een kopij ter inzage in het clublokaal ligt. De tornooileider beslist in geval van discussie. Hierop kan beroep aangetekend worden bij het clubbestuur.

Elo-verwerking

De partijen worden niet doorgegeven voor elo-verwerking.

Forfait

Partijen waar de tegenstander niet opdaagt tegen 20u45 en waar de tegenstander niet verwittigd heeft dat de partij uitgesteld wordt, worden forfait verklaard, tenzij wegens overmacht. Na twee onaangekondigde forfaits voor eenzelfde persoon, wordt deze persoon uit de competitie geschrapt.

Uitstellen van partijen

Een partij kan uitgesteld worden tot 18u00 van de speelavond. Hierbij dient de tegenstander telefonisch verwittigd te worden. De tornooileider dient indien mogelijk schriftelijk (per email) verwittigd te worden of anders telefonisch.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler die uitstelt, dat zijn tegenstander duidelijk op de hoogte is, indien mogelijk zowel schriftelijk als mondeling. Indien dit niet het geval is, verliest de speler die wil uitstellen, deze partij.

Partijen van de laatste ronde mogen niet uitgesteld worden, maar kunnen wel op voorhand gespeeld worden.

Inhaalpartijen

Inhaalpartijen moeten zo snel mogelijk vastgelegd worden.

De nieuwe speeldatum moet zo snel mogelijk met de tegenstander overeen gekomen worden en aan de tornooileider kenbaar gemaakt worden. Elke speler die de partij al een keer uitgesteld heeft, kan deze afgesproken partij niet meer opnieuw uitstellen binnen de laatste twee weken voor de afgesproken datum.

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die uitstelt, dat deze partij opnieuw vastgelegd wordt. Indien dit niet gebeurd, kan deze partij voor hem op het einde van de competitie forfait verklaard worden.

Rookverbod

Binnen De Treffer heerst een absoluut rookverbod.

GSM-gebruik

GSM-gebruik is niet verboden, maar moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het mag zeker geen aanleiding geven tot hinder bij de tegenstander. In de mate van het mogelijke moet GSM-gebruik buiten het clublokaal gebeuren. Indien GSM-gebruik stoort, moet de tornooileider onmiddellijk verwittigd worden.

Notatie

Elke partij moet door beide spelers genoteerd worden volgens de FIDE-regels.