Jeugd

Jaarlijks organiseert “Luctor et Emergo” schaaklessen. Hierbij worden de verschillende aspecten van het schaakspel op een speelse methode toegelicht.

De schaaklessen gaan wekelijks door op vrijdagavond. We concentreren ons vooral op de jeugd. Bij voldoende interesse worden ook lessen voor volwassene georganiseerd.

In september starten we met een infoavond en vervolgens een oefenles. In mei eindigt de lessenreeks en volgt er een evaluatie van de aangeleerde thema’s. Bij kalender vindt u een meer gedetailleerd overzicht van de verschillende activiteiten.

De lessen worden volgens een gestructureerde methode gegeven. Bij Methode is meer informatie te vinden over de manier van het les geven

Belangrijke aankondigingen vindt u terug bij Nieuws.

Naast de schaaklessen zijn er ook geregeld tornooien ingepland. Deze gaan door in de ruime omgeving van Waregem. Verdere informatie wordt hierover tijdens het jaar verdeeld.