Methode

Schaken in een spel van tactiek en strategie. Echter hiernaast is ook aangetoond dat schaken ook bijdraagt tot de algemene ontwikkeling en concentratievermogen van het kind

De lessen worden gegeven volgens een gestructureerde stappenmethode. In stap 1 wordt er vanaf nul begonnen. Er is dus absoluut geen voorkennis nodig om te starten met schaaklessen.

Voor deze schaaklessen is er geen leeftijdslimiet, maar we raden wel aan dat het kind kan lezen en schrijven. In de meeste gevallen wordt gestart met schaakles vanaf de lagere school.

Elke stap bestaat uit verschillende schaakthema’s .Bij elke les wordt het thema theoretisch uitgelegd om dan al heel snel praktisch in te oefenen. Aansluitend worden dan spelletjes onder elkaar georganiseerd gespeeld waarbij bepaalde spelletjes gezamenlijk worden geanalyseerd. Hierbij wordt nogmaals speciaal aandacht besteed dat de aangeleerde thema’s ook daadwerkelijk toegepast worden tijdens het spel verloop.