Systeem Finales Clubcompetitie

Finales Clubcompetie: Tussenstand | Finale A | Finale B | Finale C | Finale D | Finale E | Finale F | Kruistabel | Systeem

Indeling

Op basis van de uitslag in de voorrondes worden de deelnemers in drie groepen ingedeeld. Iedereen start opnieuw met 0 punten. Bij het begin van de competitie zal vastgelegd worden uit hoeveel deelnemers elke finalegroep zal bestaan. Dit zal afhangen van het totaal aantal deelnemers.

 1. Finalegroep A : hoogst geëindigde spelers uit de kwalificatiegroep A
 2. Finalegroep B : andere spelers uit kwalificatiegroep A + hoogst geëindigde spelers uit de kwalificatiegroep B
 3. Finalegroep C : andere spelers uit kwalificatiegroep B + hoogst geëindigde spelers uit de kwalificatiegroep C
 4. Finalegroep D : andere spelers uit kwalificatiegroep C

In geval van gelijke stand in de kwalificaties, die beslissend is voor het opdelen van de finales, gelden volgende scheidingssystemen (in deze volgorde) :

 • Aantal gewonnen partijen
 • Onderling resultaat in de kwalificatie
 • Sonneborn-Berger (som van de eindscores van de tegenstanders waartegen je gewonnen hebt + helft van de som van de eindscores van de tegenstanders waartegen je remise gespeeld hebt).
 • Lottrekking

Aantal partijen

De finales zullen gespeeld worden volgens een enkelrondige round-robin. De paring gebeurt via lottrekking.

Startuur

De partijen starten om 20u15 in ons clublokaal in De Treffer.

Tempo

In de finalegroep A wordt per persoon gespeeld aan een tempo van 90 min. voor 40 zetten gevolgd door 30 min. voor de rest van de partij met toevoeging van 30 sec. per zet vanaf zet 1.

In de finalegroep B en C wordt per persoon gespeeld aan een tempo van 40 zetten in twee uur en een half uur KO voor de rest van de partij.

In de finalegroep D wordt per persoon gespeeld aan een tempo van twee uur KO voor de volledige partij.

Uitzondering : Voor partijen met jeugdspelers jonger dan 21 jaar, mag het tempo op eenzijdige vraag van de jeugdspeler, gewijzigd worden naar één uur KO voor de volledige partij. De jeugdspeler die voor deze formule kiest, moet alle partijen van de finale volgens dit tempo spelen.

Afsluiting finales

De finalerondes worden afgesloten op de laatste speeldag van de finales. Spelers die die avond niet kunnen spelen, moeten deze partij op voorhand spelen.

FIDE-regels

Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels, waarvan een kopij ter inzage in het clublokaal ligt. De tornooileider beslist in geval van discussie. Hierop kan beroep aangetekend worden bij het clubbestuur.

Elo-verwerking

De partijen worden niet doorgegeven voor elo-verwerking.

Forfait

Partijen waar de tegenstander niet opdaagt tegen 20u45 en waar de tegenstander niet verwittigd heeft dat de partij uitgesteld wordt, worden forfait verklaard, tenzij wegens overmacht. Na twee onaangekondigde forfaits voor eenzelfde persoon, wordt deze persoon uit de competitie geschrapt.

Uitstellen van partijen

Een partij kan uitgesteld worden tot 18u00 van de speelavond. Hierbij dient de tegenstander telefonisch verwittigd te worden. De tornooileider dient indien mogelijk schriftelijk (per email) verwittigd te worden of anders telefonisch.

Het is de verantwoordelijkheid van de speler die uitstelt, dat zijn tegenstander duidelijk op de hoogte is, indien mogelijk zowel schriftelijk als mondeling. Indien dit niet het geval is, verliest de speler die wil uitstellen, deze partij.

Partijen van de laatste ronde mogen niet uitgesteld worden, maar kunnen wel op voorhand gespeeld worden.

Inhaalpartijen

Inhaalpartijen moeten zo snel mogelijk vastgelegd worden.

De nieuwe speeldatum moet zo snel mogelijk met de tegenstander overeen gekomen worden en aan de tornooileider kenbaar gemaakt worden. Elke speler die de partij al een keer uitgesteld heeft, kan deze afgesproken partij niet meer opnieuw uitstellen binnen de laatste twee weken voor de afgesproken datum.

Het is de verantwoordelijkheid van de persoon die uitstelt, dat deze partij opnieuw vastgelegd wordt. Indien dit niet gebeurd, kan deze partij voor hem op het einde van de competitie forfait verklaard worden.

Rookverbod

Binnen De Treffer heerst een absoluut rookverbod.

GSM-gebruik

GSM-gebruik is niet verboden, maar moet zoveel mogelijk vermeden worden. Het mag zeker geen aanleiding geven tot hinder bij de tegenstander. In de mate van het mogelijke moet GSM-gebruik buiten het clublokaal gebeuren. Indien GSM-gebruik stoort, moet de tornooileider onmiddellijk verwittigd worden.

Notatie

Elke partij moet door beide spelers genoteerd worden volgens de FIDE-regels.

Scheidingssysteem

In geval van gelijke stand in de finales, beslissend voor de titel, gelden volgende scheidingssystemen (in deze volgorde) :

 • Aantal gewonnen partijen in de finale
 • Onderling resultaat in de finale
 • Sonneborn-Berger (som van de eindscores van de tegenstanders waartegen je gewonnen hebt + helft van de som van de eindscores van de tegenstanders waartegen je remise gespeeld hebt).
 • Bij verdere gelijke stand zullen al deze spelers de titel krijgen.

Voor de verdere eindplaatsen wordt geen scheiding gemaakt. Bij gelijke stand voor geldprijzen, worden de geldprijzen samengeteld en evenredig verdeeld.

De kampioen van finalegroep A is de clubkampioen.